Auteursrechtelijk bescherming en bijzondere leveringsvoorwaarden

Deze Site en Webshop bevat illustraties, foto’s, afbeeldingen, lay-out van documenten, grafische ontwerpen, tekst, lettertypen, software tools en andere informatie (hierna “Inhoud” genoemd). Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Coolhout (onderdeel van App Meesters B.V.)  en/of haar dochterondernemingen (hierna in deze aangeduid als “gelieerde website”) of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Coolhout zulk eigendom heeft gelicenseerd.

Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren, of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden. Coolhout behoudt zich het recht voor om de Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wijzigingen aan de Inhoud, door u of via een gelieerde website, blijven eigendom van Coolhout en haar licentiegevers.

Het is geheel je eigen verantwoordelijkheid om advies van een advocaat te verkrijgen met betrekking tot rechten over de beschikbaarheid van je Inhoud voor je gebruik en te controleren dat je gebruik geen inbreuk maakt op de rechten van een andere partij.

Je gaat ermee akkoord deze site op een verantwoordelijke manier te gebruiken, op een manier die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en de lokale wetten en regels, inclusief de export- en importwetgeving.

Op geen enkele wijze mag een onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of servicemerk gebruikt worden, voor pornografisch gebruik, voor discriminerend gebruik, voor enig onwettig gebruik, voor het aanbrengen van schade aan een persoon, voor het overtreden van het recht op privacy of publiciteit, voor het inbreuk maken op een auteursrecht, handelsnaam, handelsmerk, servicemerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon of entiteit.

Je gaat ermee akkoord dat je deze site niet zult gebruiken voor de productie van Producten die kwetsend, illegaal, bedreigend, schadelijk, obsceen of op een andere manier bezwaarmakend kunnen zijn. Coolhout heeft het recht om zijn service naar klanten die Coolhout voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten. Op reeds ontworpen Producten van klanten waarbij, als bovenstaand, het recht op service is vervallen zal geen restitutie plaatsvinden van desbetreffende betalingen.

Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, foto’s, afbeeldingen, tekst of ander materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord geen tekst, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken, servicemerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toe te voegen aan je artikelen, tenzij je de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. Je bevestigt dat je Producten geen inbreuk maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat je geen laster pleegt of een derde partij in diskrediet brengt en dat je alle benodigde rechten en toestemming hebt om materiaal van derden te gebruiken voor je producten, inclusief materiaal van derden dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is via de site. Door het plaatsen van een bestelling op deze site bevestig je dat je de benodigde toestemming, rechten en bevoegdheid hebt om de bestelling te plaatsen en je geeft Coolhout toestemming om de Producten namens jou te produceren. Je geeft Coolhout het recht om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud (inhoud die jij hebt geüpload) te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken. Bovendien bevestig je dat je voldoende rechten hebt om Coolhout toe te staan om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud te vectoriseren om je bestelling te kunnen verwerken.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Je gaat ermee akkoord dat de verzendregels voor alle producten gebaseerd zijn op FOB en dat het eigendomsrecht naar de klant wordt overgedragen ten tijde van verzending. Dit houdt in dat het risico van verlies tijdens verzending naar je wordt overgedragen op het moment dat de verzending aan de bezorgdienst wordt overgedragen. Voor producten die in elektronische vorm aangeleverd worden, ga je akkoord dat de levering van een dergelijk product als voldaan beschouwd zal worden (a) op het moment dat wij het product via e-mail of een andere vorm van elektronische communicatie naar je verzonden hebben of (b) op het moment dat wij een notificatie sturen waarin wij aangeven dat het product klaar is om gedownload te worden van de website.

VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord Coolhout en alle partijen van wie Coolhout gedeelten van de Inhoud in licentie heeft gekregen, alsmede zijn Raad van Bestuur, directie en werknemers te vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan (l) je inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of (ll) enige rechtszaak, claim of eis voortvloeiend uit of gerelateerd aan enige tekst, foto, afbeelding, grafisch materiaal en ander materiaal dat je in onze producten hebt verwerkt en dat geen onderdeel van de standaard inhoud van de site was.

AFWIJZING VAN GARANTIE

De ‘gegarandeerd goed-garantie’ van Coolhout geldt tot 1 jaar na aankoop, mits deugdelijk en behorend onderhouden. Bij het aanvragen van een restitutie geldt: de tijd dat het duurt voordat je het retourbedrag op je rekening ontvangt verschilt per bank. In de meeste gevallen is het bedrag binnen 30 dagen weer teruggestort. Er zijn omstandigheden waar Coolhout geen controle over heeft en die daardoor niet onder de garantie vallen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor: De spelling of grammaticale juistheid van teksten die door de klant zijn aangeleverd, een lage resolutie van foto’s die door de klant zijn geüpload, ontwerpfouten die door de klant zijn gemaakt, de keuze voor ontwerpopties zoals de afwerking, het aantal of het producttype en schade aan het product die na de levering zijn ontstaan.

Controleer het ontwerp zorgvuldig op fouten, voordat je de bestelling plaatst. Coolhout controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voordat deze worden geproduceerd.